jh sjatoo
Mascotte

Een mascotte? Wie da?

Vanaf 2024 lanceert Jeugdhuis Sjatoo met veel trots zijn nieuwe mascotte!

Op 12 januari 2024 om 21u trad hij onze kasteelmuren binnen!


Een boodschap van de Kasteelheer:


Edele dames ende heren, trotse feestvierders ende dappere kasteelgangers


Het is een waar genoegen om mijzelven voor te stellen als uwer toegewijde Kasteelheer van Jeugdhuis Sjatoo. Vanaf dit gloednieuwe jaar ben ik de mascotte van uwer favoriete kasteel, gereed om onvergetelijke momenten te beleven en u alwaar veel vertier te schenken.


Ik ben ten volle van vreugde om de jongeren in het jeugdhuis te ontmoeten, hen zowaar te vermaken en uit te dagen voor vermakelijke spelen tijdens onze legendarische herbergavonden. Gij zult mij aantreffen zowel binnen mijner burcht maar ook op het digitale strijdtoneel!


Mijner majestueuze intrede zal geschieden op de avond des vrijdags, den twaalfde van januari, en ik verzeker u dat gij dit feestelijk gebeuren niet wilt missen. Dus, begeef u naar het jeugdhuis dat gij met zo’n warm hart omhelst en heft den beker om mij te eren. Wij drinken op onzeren toekomstige avonturen en onvergetelijke tijden! Tot spoedig, dappere kasteelgangers!